JHKK - Portal Rasmi

JABATAN HAL EHWAL KORPORAT & KUALITI
CORPORATE & QUALITY AFFAIRS DEPARTMENT

PIAGAM PELANGGAN

Kami komited akan memberi perkhidmatan berkualiti seperti berikut :

1. Memastikan permohonan khidmat nasihat/konsultansi oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ) berkaitan hal ehwal pengurusan data, pengurusan kualiti dan pengurusan strategik akan diberikan maklumbalas dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.

2. Memastikan maklumat yang perlu disalurkan, hendaklah sampai pada pihak yang berkaitan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.

3. Memastikan permohonan data dan laporan dari pihak-pihak berkeperluan dihantar dalam tempoh yang ditetapkan.

4. Menangani aduan, cadangan atau pertanyaan berkaitan perkhidmatan Universiti tidak melebihi lima (5) hari bekerja.