JHKK - Portal Rasmi

JABATAN HAL EHWAL KORPORAT & KUALITI
CORPORATE & QUALITY AFFAIRS DEPARTMENT

OBJEKTIF

  1. Bertindak sebagai badan induk yang menentukan tuju arah universiti dari sudut pembudayaan dan pelaksanaan polisi kualiti, perancangan kedudukan dalam industri pengajian tinggi di dalam dan luar negara.

  2. Menyalurkan maklumat korporat UMP yang tepat dan berwibawa kepada pengurusan tertinggi bagi tujuan pengawalan dan perancangan kelestarian institusi dan kegemilangan masa hadapan.

  3. Bertindak sebagai jentera pemikir bagi pihak universiti dalam menentukan tuju arah universiti di masa hadapan secara strategik.