JHKK - Portal Rasmi

JABATAN HAL EHWAL KORPORAT & KUALITI
CORPORATE & QUALITY AFFAIRS DEPARTMENT

FUNGSI BAHAGIAN PENGURUSAN STRATEGI & KAWALAN

  • Bertindak sebagai i-PMO KPT di UMP dalam memantau, mengumpul, menganalisis data dan maklumat serta melaporkan pencapaian dan status pelaksanaan PPPM (PT) di UMP.

  • Bertanggungjawab terhadap pembentukan dasar dan polisi pengurusan strategik Universiti.

  • Memastikan proses strategik menjadi budaya warga kerja UMP.

  • Memudahcara dan menyediakan khidmat rundingan dalam perancangan dan pelaksanaan Pelan Strategik Universiti di peringkat PTJ.

  • Memantau proses dan pencapaian prestasi yang berteraskan objektif strategik Universiti agar menepati piawaian kerja yang telah ditetapkan.

  • Bertindak sebagai badan pemantau dan sumber penanda aras bagi keseragaman Pengurusan Strategik peringkat Universiti.

  • Menganalisis dan melaporkan prestas pengurusan strategik setiap PTJ untuk dimaklumkan kepada pengurusan tertinggi Universiti.

  • Menyediakan sumber maklumat dan saranan kepada PTJ berdasarkan informasi dan perkembangan terkini dalam sektor pengajian tinggi agar jurang pencapaian dapat diperbaiki secara berterusan dalam merealisasikan Pelan Strategik Universiti

  • Memberikan maklumbalas kepada pihak pengurusan atasan agar piawaian kerja selaras dengan visi UMP untuk menjadi sebuah universiti teknologi terunggul.

 

FUNGSI BAHAGIAN PENGURUSAN STRATEGI KAWALAN 2016 5 lonjakan