PSPTN

4 Fasa Pelaksanaan PSPTN:

•Fasa 1 (2007-2010) : Peletakan Asas
•Fasa 2 (2011-2015) : Peningkatan dan Pemerkasaan
•Fasa 3 (2016-2020) : Kecemerlangan
•Fasa 4 (melangkaui 2020) : Kegemilangan dan Kelestarian

psptn