JHKK - Portal Rasmi

JABATAN HAL EHWAL KORPORAT & KUALITI
CORPORATE & QUALITY AFFAIRS DEPARTMENT

BAHAGIAN PENGURUSAN STRATEGI & KAWALAN

Buku Pelan Strategik UMP

Buku Pelan Strategik UMP 2008-2010

Buku Pelan Strategik UMP 2011-2015

Buku Pelan Strategik UMP 2016-2020

 

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 2015-2025

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 (Pendidikan Tinggi)

Malaysia Education Blueprint 2015-2025 (Higher Education)

Ringkasan Eksekutif PPPM(PT) 2015-2025

Executive Summary PPPM 2015-2025

9 Inisiatif Utama 2015

Pelan Tindakan 10 Lonjakan

 

Rancangan Malaysia Kesebelas (RMK11)

Dokumen Penuh RMK11

Full Book RMK11

Ringkasan Eksekutif RMK11

Executive Summary RMK11

 

Amanat Tahun Baharu 2016 - YB Menteri Pendidikan Tinggi

Teks Ucapan Tahun Baharu 2016

Slaid Amanat Tahun Baharu 2016

Teks Ucapan Tahun Baharu 2017

 

Buku Panduan UniTP PPPM (PT)

UniTP Silver Book

UniTP Orange Book

UniTP Purple Book

UniTP Green Book

 

Blue Ocean Strategy (BOS)