VISI, MISI & MOTTO

 

VISI UMP

Universiti Teknologi Terunggul

MISI JHKK

Kami menyediakan perkhidmatan perancangan strategik, penyaluran maklumat korporat institusi dan pengurusan kualiti bagi menyokong visi UMP untuk menjadi universiti teknologi bertaraf dunia.

MOTTO JHKK

"Sistematik.Tepat.Inovatif"