JHKK - Portal Rasmi

JABATAN HAL EHWAL KORPORAT & KUALITI
CORPORATE & QUALITY AFFAIRS DEPARTMENT

KATEGORI UNIVERSITI AWAM

Sistem pengajian tinggi dibentuk untuk memastikan bahawa universiti awam (UA) berupaya dalam usaha membina reputasi dengan keupayaan yang dinamik, berdaya saing selain mampu meramalkan cabaran masa hadapan dan bersedia untuk bertindak secara berkesan seiring dengan perkembangan global. Usaha meningkatkan keupayaan UA akan terus dilakukan untuk melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya dengan lebih cekap, telus dan berkesan ke arah mewujudkan sistem pengajian tinggi yang cemerlang.

Selaras dengan matlamat tersebut, UA di Malaysia dikategorikan kepada tiga (3) kumpulan, iaitu universiti penyelidikanuniversiti berfokus (teknikal, pendidikan, pengurusan dan pertahanan) dan universiti komprehensif.  Sehingga kini, terdapat 20 buah UA di negara ini yang terdiri daripada lima (5) universiti penyelidikan, empat (4) universiti komprehensif dan 11 universiti berfokus.

Universiti penyelidikan memberikan tumpuan kepada bidang penyelidikan, sementara universiti berfokus memberikan tumpuan kepada bidang khusus berkaitan dengan penubuhannya, manakala universiti komprehensif pula menawarkan pelbagai kursus dan bidang pengajian.
 

Kategori Ciri-ciri

    Universiti Penyelidikan

 1. Universiti Malaya (UM)
 2. Universiti Sains Malaysia (USM)
 3. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 4. Universiti Putra Malaysia (UPM)
 5. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 • Bidang pengajian berfokuskan penyelidikan
 • Kemasukan yang kompetitif
 • Pensyarah berkualiti
 • Nisbah siswazah dengan pascasiswazah 50:50

    Universiti Komprehensif

 1. Universiti Teknologi MARA (UiTM)
 2. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIA)
 3. Universiti Malaysia Sabah (UMS)
 4. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
 • Pelbagai bidang pengajian
 • Kemasukan yang kompetitif
 • Pensyarah berkualiti
 • Nisbah siswazah dengan pascasiswazah 70:30

    Universiti Berfokus

 1. Universiti Utara Malaysia (UUM)
 2. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 3. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
 4. Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
 5. Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
 6. Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
 7. Universiti Malaysia Pahang (UMP)
 8. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 9. Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
 10. Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
 11. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
 • Bidang pengajian berfokuskan penyelidikanKemasukan yang kompetitif
 • Pensyarah berkualiti
 • Nisbah siswazah dengan pascasiswazah 50:50

 

Sumber : https://www.mohe.gov.my/institusi/universiti-awam/kategori-ua